Rabu, 12-06-2024
  • Selamat Datang di Website Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ihsan Errabu Bluto Sumenep

Status Kepegawaian: Honorer

Suhri Zain, S.Pd.I
Guru Sejarah
Mulyadi, S.Pd.I
Guru PAI
Aulia Nurin Shabrina, S.Pd
Guru Kelas 10
Kholifah, S.Pd
Guru Matematika
Arifah, S.Pd
Guru Biologi
Moh. Rahman, S.Pd
Guru Olah Raga